DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Hijyen oyun fikirleri aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilecek:

 • Etik ve insan haklarını gözetiyor olması
 • Doğru ve güvenilir bilgi içermesi
 • Oyunun ve yazılımın uygulanabilirliği
 • Öğrenilen bilgi / becerilerin hayata uygulanabilirliği
 • Yaratıcılık
 • Anlaşılırlık
 • Özgünlük
 • Farklı iletişim sistemlerinde (ios, android, vb.) çalışabilme
 • Güncellenebilirlik
 • Sürdürülebilirlik
 • Ulaşılabilirlik
 • Kurallar ve ödüller içermesi
 • İnteraktif olması
 • Günümüz kişisel hijyen gereksinimlerini barındırma
 • Eğlenceli olması
 • Takım özgeçmiş ve referansları